Ehitusjäätmed

Võtame vastu järgmisi ehitusjäätmeid:

  • Ehitus- ja lammutusjäätmeid
  • Maaparandus-, pinnase- ja süvendustööde jäätmeid
  • Katlamajade- ja jõujaamade jäätmeid
  • Puidu- ja metsamajandamisjäätmeid

Ehitusjäätmete vastuvõtmine toimub: E-R 7-18, L 9:00-15:00

Vajadusel organiseerime ehitusjäätmete tarbeks sobivas mõõdus konteineri ning veoteenuse.

Võtke meiega ühendust telefoni teel numbrile (+372) 5556 0215 või e-posti teel mineral@brd.ee

JäätmekoodJäätmeliikHindHind KM'ga
01 04 08Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07*10,0012,00
01 04 09Liiva- ja savijäätmed20,0024,00
01 04 13Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* ja 01 04 11, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed15,0018,00
02 01 07Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu)25,0030,00
03 01 01Puukoore- ja korgijäätmed25,0030,00
03 01 05Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*25,0030,00
10 01 01Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (väja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed55,0066,00
10 01 03Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk55,0066,00
10 12 08Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)25,0030,00
10 13 14Betoonijäätmed ja betoonisete20,0024,00
15 01 03Puitpakendid12,0014,40
17 01 01Betoon (eelsorteeritud, kuni 60 cm)12,0014,40
17 01 01Betoon (üle 60 cm)15,0018,00
17 01 01Betoon (eelsorteeritud, kuni 60 cm) ehitusprahi lisandiga 5%25,0030,00
17 01 02Tellised12,0014,40
17 01 02Tellised ehitusprahi lisandiga 5%25,0030,00
17 01 03Plaadid ja kreaamikatooted18,0021,60
17 01 07Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud , mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*18,0021,60
17 01 07Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud ehitusprahi lisandiga 5%28,0033,60
17 02 01Puit12,0014,40
17 02 01Puit (kännud)30,0036,00
17 03 02Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*15,0018,00
17 05 04Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*10,0012,00
17 05 06Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*10,0012,00
17 05 08Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*10,0012,00